1510 N Park St, Killeen, TX 76541

אודות הנכס

בית 1/1 יושב על שטח שגודלו כ-370 מ"ר בעיר Killeen, בצמוד לבסיס צבאי גדול, מחיר כניסה נמוך במיוחד, תחזוקה מאוד פשוטה של הבית, מושכר כרגע ב 600$ עד אוג' 21, הון מובנה ברכישה של כ 10K$, מזגן חלון חדש, הכנה למייבש/מכונה, גג הוחלף ב 2018, רנטל סולידי וקל לניהול, דמי מקדמה מוזלים, קלוזינג עד ה 25 לפברואר. השקעת רנטל מצוינת כסטארטר הום.

פרטים חשובים
תכונות הנכס
מיקום
תנאים חשובים
  • הגשת הצעות (highest and best)
  • דמי קדימה 2,000$ לנעילת הנכס non-refundable
  • מסלול השקעה אפשרי: ליווי עד רכישה/ליווי עד השכרה/ליווי מלא כולל ניהול שיפוץ והשכרה
  • רישום מלא על שם המשקיע בחברת הטייטל