1657 McGregor Ave, Wichita Falls, TX 76301

אודות הנכס

טריפלקס 3/3 יושב על שטח שגודלו כ-460 מ"ר בעיר Wichita Falls בטקסס, מחיר כניסה נמוך במיוחד, כל יחידה היא סלון+חדר שינה+אמבטיה, 2 יח' כרגע מושכרות 550$ כל אחת, יח' שלישית ריקה, שווי הבית כטריפלקס קרוב למחיר השוק, ניתן להסב בחזרה לסינגל יידרש שיפוץ לא קטן. האסטרטגיה שלנו היא לקנות as is לשפץ קצת את היחידה השלישית להכניס דייר ב 550$ ולקבל תשואה מעל 14% נטו. למי שמחפש רנטל cash flow זאת העסקה, אין equity ברכישה מצד אחד, מצד שני, יש מרווח גדול לתזרים ועליית ערך סולידית ובטוחה. בעל הבית משלם את ה utilities אבל יש הגבלה טכנית עד 75$ ליח' במערכת Buildium.

פרטים על Wichita Falls

פרטים חשובים
תכונות הנכס
מיקום
תנאים חשובים
  • הגשת הצעות (highest and best)
  • דמי קדימה 2,000$ לנעילת הנכס non-refundable
  • מסלול השקעה אפשרי: ליווי עד רכישה/ליווי עד השכרה/ליווי מלא כולל ניהול שיפוץ והשכרה
  • רישום מלא על שם המשקיע בחברת הטייטל