2133 Tecumseh Trce, Carrollton, TX 75006

אודות הנכס

בית 3/2/1  בצפון המבוקש, קנייה ב 20% מתחת למחיר השוק !!, אסטרטגיות יציאה מגוונות-מתאים גם כרנטל שכירות באזור 2000$ לאחר שיפוץ קוסמטי או כפליפ עם 15% רווח פוטנציאלי בטווח ה-3 חודשים, רווח מובנה ברכישה, מציאה אמיתית, לא זול ביחס להשקעות דומות אבל עליות ערך מובילות בכל ארה"ב ספציפית באזור הזה כ 10% בשנה!. מיזוג מרכזי עובד מצוין, חלונות וגג הוחלפו לחדשים ב 2016 ! יסודות תוקנו ב 2016 עם אחריות קבלן.  מחירי בתים ברדיוס של חצי ק"מ נמכרו בחצי שנה האחרונה בטווח של 210K-250K$. עסקה נדירה בשוק בוער.

פרטים חשובים
תכונות הנכס
מיקום
תנאים חשובים
  • רכישה מיידית (FCFS הקודם זוכה)
  • דמי קדימה 5,000$ לנעילת הנכס non-refundable
  • מסלול השקעה אפשרי: ליווי עד רכישה/ליווי עד השכרה/ליווי מלא כולל ניהול שיפוץ והשכרה
  • רישום מלא על שם המשקיע בחברת הטייטל