3005 Warren Ave. Dallas, TX 75215

אודות הנכס

בית פרטי 1/1 משופץ לאחרונה, (סלון,חדר שינה ואמבטיה), על מגרש בגודל כ-465 מ"ר, דוגמה מצוינת לתשואה יפה על הנייר כעסקה שאינה מומלצת על ידינו לרכישה. ממוקם בדר' דאלאס 75215, אזור פשיעה גבוה יחסית, נכס משופץ ומוכן להשכרה. שווי ערך מופרז ע"י zillow של 84,000$, הערכת שכירות מופרזת של 1260$ בחודש (לא ריאלי) – מושכר כרגע ב 525$ לחודש, מחיר קנייה נמוך בתשואה סבירה. לדעתנו אין כדאיות לעסקה למרות גודל המגרש ובשקלול כל הפרמטרים. הערכת שווי ריאלית בפרטים למטה. הנכס פורסם לבקשתכם ואינו מוצע למסלול ליווי אלא במסלול איתור בלבד לרוכשים מנוסים.

פרטים חשובים
תכונות הנכס
מיקום
תנאים חשובים
  • הגשת הצעות FCFS (הקודם זוכה) 
  • דמי קדימה 5,000$ לנעילת הנכס non-refundable (במידה וההצעה מתקבלת ייחשב כחלק ממחיר הרכישה)
  • מסלול ליווי אפשרי: איתור עסקה 3000$ 
  • רישום מלא על שם הרוכש בחברת הטייטל ורכישה ישירה מול המוכר