326 W Harwood Rd Hurst, TX 76054

אודות הנכס

קוטג' Townhome יח' מס' 4 כחלק ממבנה של 4 קוטג'ים, 2 חדרי שינה, 2 אמבטיות בעיר Hurst בצפון מז' דאלאס הפופולרית, מיקום מדהים בכל הפרמטרים ביחס לטווח מחיר הרכישה, אזור מאוד מטופח ושמור, מתוחזק ע"י וועד HOA, כל עלויות אחזקת הנכס מחוץ לדלת הכניסה באחריות הוועד. עסקת רנטל בטוחה וסולידית, תשואה יפה ועליות ערך יציבות. הדייר האחרון הוא הבעלים ושמר על הדירה בצורה מצוינת. יש כרגע נזקים מינוריים בגג מסופת ברד שהוועד מתקן ללא צורך בתשלום נוסף מצד הדיירים/הבעלים. לדעתנו עסקה מצוינת סולידית, מתאימה לאנטי הרפתקאות נדלניסטיות. עסקה מהירה, צרו קשר לפרטים ותמונות נוספות.

פרטים חשובים
תכונות הנכס
מיקום
תנאים חשובים
  • הגשת הצעות FCFS (הקודם זוכה)
  • דמי קדימה 2,500$ לנעילת הנכס non-refundable (במידה וההצעה מתקבלת ייחשב כחלק ממחיר הרכישה)
  • מסלול ליווי אפשרי: ליווי עד רכישה / ליווי עד השכרה / ליווי מלא כולל ניהול שיפוץ והשכרה
  • רישום מלא על שם הרוכש בחברת הטייטל ורכישה ישירה מול המוכר