3513 gene ln


Haltom city, TX 76117
SOLD

אודות הנכס

*** נמכר *** נכס רנטל מדהים באזור מתפתח מאוד צפון מזרח פורת וורת, חוזה שכירות לשנה עם אופצייה נוספת, הבית אינו דורש שיפוץ כרגע, עליית ערך משמעותית צפויה באזור בין 8% ל 12% בשנה. תשואה מצוינת נכס מניב השקעה קלה.

פרטים חשובים
תכונות הנכס
מיקום
תנאים חשובים
  • רכישה עד 30/1/20201
  • דמי קדימה 5,000$ לנעילת הנכס
  • מסלול השקעה אפשרי: איתור/ליווי עד השכרה/ליווי מלא
  • החזר דמי קדימה רק במידה והעסקה לא מתבצעת ובטאבו לא ניתן להעביר בעלות