3613 pine st, Texarkana, TX 75503

אודות הנכס

בית 3/3 שטח בנוי כ-190 מ"ר יושב על שטח שגודלו כמעט דונם בעיר Texarkana, הון מובנה ברכישה של כ 20K$, רנטל סולידי, בנכס לא נמצאו בעיית יסודות,גג, מיזוג – שיפוץ קוסמטי בלבד כדי להעלות שכירות לכיוון 1400$ תשואה יפה מאוד. נכס ירושה נמכר ע"י הבן. 

פרטים חשובים
תכונות הנכס
מיקום
תנאים חשובים
  • הגשת FCFS (הקודם זוכה)
  • דמי קדימה 5,000$ לנעילת הנכס non-refundable
  • מסלול השקעה אפשרי: ליווי עד רכישה/ליווי עד השכרה/ליווי מלא כולל ניהול שיפוץ והשכרה
  • רישום מלא על שם המשקיע בחברת הטייטל