4500 Alamosa St, Fort Worth, TX 76119

SOLD

אודות הנכס

*** נמכר *** דופלקס 3/2/2 במצב מצוין שנת בנייה 2006, יושב על שטח שגודלו כ-390 מ"ר בעיר Fort Worth, שתי היחידות מאוכלסות,  הון מובנה ברכישה של כ 20K$, לא מצריך שיפוץ, רנטל סולידי מיוצב, כרגע לא ניתן להיכנס לבית לבצע בדיקות (הדיירים לא מוכנים עקב covid19), אך לפי הצהרת המוכר ללא בעיות מיוחדות. תשואה מצוינת בסיכון מינימלי, בנייה חדשה מסביב, עליות ערך מצוינות. השקעה לטווח ארוך מניבה מיידית. מחיר נדיר לדופלקס כמעט חדש בפורת וורת. הגשת הצעות עד 3/2 (היום) ב 23:00.

פרטים חשובים
תכונות הנכס
מיקום
תנאים חשובים
  • הגשת הצעות (highest and best)
  • דמי קדימה 5000$ לנעילת הנכס non-refundable (קלוזינג ב 25/2)
  • מסלול ליווי אפשרי: ליווי עד רכישה/ליווי עד השכרה/ליווי מלא כולל ניהול שיפוץ והשכרה
  • רישום מלא על שם המשקיע בחברת הטייטל