522 Donald Dr, Garland, TX 75041

SOLD

אודות הנכס

*** נמכר *** בית 3/1.5/1 באזור מאוד מבוקש ושכיר, מחיר נמוך מאוד לאזור, אסטרטגיות יציאה מגוונות-מתאים גם כרנטל או כפליפ עם 20% רווח פוטנציאלי בטווח ה-3 חודשים, הון מובנה ברכישה, עליית ערך ממוצעת בשנה 8%-12%, מציאה אמיתית על הנייר. הבית לא נבדק עדיין על ידינו, אבל הבית מאוכלס כרגע ועל פי המוכר ללא בעיות מיוחדות. מחירי בתים ברדיוס של ק"מ נמכרו בחצי שנה האחרונה בטווח של 170K-200K $. במידה והבדיקה תראה דרישות שיפוץ גדולות מההערכה שלנו העסקה אינה תהיה כדאית או מומלצת. למעונינים יש ליצור קשר ביום שני 19/1 בשעה 16:00 כדי לוודא מתי יסתיים מועד הגשת ההצעות ותוצאות הבדיקה בנכס עצמו.

פרטים חשובים
תכונות הנכס
מיקום
תנאים חשובים
  • הגשת הצעות עד 19/1 (highest and best)
  • דמי קדימה 5,000$ לנעילת הנכס non-refundable
  • מסלול השקעה אפשרי: ליווי עד רכישה/ליווי עד השכרה/ליווי מלא כולל ניהול שיפוץ והשכרה
  • רישום מלא על שם המשקיע בחברת הטייטל