601 E GROVE ST GRANBURY, TX 76048

אודות הנכס

בית פרטי 4/1 + יח' דיור 1/0, על מגרש שגודלו כ- 1760 מ"ר (כמעט 2 דונם),  בעיירה Granbury, כשעה וחצי נסיעה ממרכז דאלאס, גג חדש הותקן לפני 5 שנים, יסודות תוקנו בנובמבר 2020, מושכר למשפחה ב 1350$ בחוזה עד 2022, rent roll שמראה שהם משלמים ובזמן, רווח (equity) מובנה ברכישה של כ-40,000$ !! תשואה יפה סולידית, תמונות , עליית ערך של כ-10% באזור שנתי, נכס מניב מיידי. פוטנציאל: השבחה והשכרה ב 1500$ לבית הראשי + השבחה והשכרת היח' דיור ב 350$ נוספים לאחר שהדייר הנוכחי מסיים את החוזה + עליית ערך מצטברת על ההון המובנה ברכישה.

פרטים חשובים
תכונות הנכס
מיקום
תנאים חשובים
  • הגשת הצעות FCFS (הקודם זוכה)
  • דמי קדימה 5,000$ לנעילת הנכס non-refundable (במידה וההצעה מתקבלת ייחשב כחלק ממחיר הרכישה)
  • מסלול ליווי אפשרי: ליווי עד רכישה
  • רישום מלא על שם הרוכש בחברת הטייטל ורכישה ישירה מול המוכר