700 Kimbrough St, White Settelment, TX 76108

SOLD

אודות הנכס

*** נמכר ***עסקת MLS מוצעת ללא בידינג במחיר מצוין! בית 2/1 באזור מאוד מתפתח, מחיר נמוך לאזור, הבית משופץ כמעט לחלוטין, רווח מובנה ברכישה, עליות ערך באזור בממוצע 7% בשנה ! קיימת בעיית יישור יסודות מינורית שלא צריך לטפל בה כרגע בכלל וההערכות לתיקון הן 5K-7K לפני מכירת הבית אם בכלל, אזור שכיר ומבוקש, מחירי בתים ברדיוס של חצי ק"מ נמכרו בחצי שנה האחרונה בטווח של 120K-170K$. השקעת רנטל סולידית בשוק מקומי עולה ויציב.  

פרטים חשובים
תכונות הנכס
מיקום
תנאים חשובים
  • FCFS (הקודם זוכה)
  • דמי קדימה 5,000$ לנעילת הנכס non-refundable
  • מסלול השקעה אפשרי: ליווי עד רכישה/ליווי עד השכרה/ליווי מלא כולל ניהול שיפוץ והשכרה
  • רישום מלא על שם המשקיע בחברת הטייטל