פרויקט קומפלקס 4 יחידות - Brownwood

אודות הפרויקט

ההזדמנות העסקית והאקזיט

רכישה של שני דופלקסים בעיירה Brownwood בטקסס, ב-60% משווי השוק לפי הערכת שמאי קיימת, השבחת הנכס באמצעות תיקון תשתיות ושיפוץ קוסמטי מלא. ביצוע שמאות מחודשת ומימון מחדש (Refinance) לפי שווי שמאות עדכני, לפיו סך המימון שיתקבל יהווה את חלוקת הקרן ורווחי הפרויקט למשקיעים.

נתונים פיננסים
תכונות הנכס
מיקום
תנאים חשובים
 • אין חובת הקמת חברה אמריקאית
 • אין חובת דיווח מיסוי בארה"ב
 • אפשרות לפתיחת חשבון אמריקאי למעוניינים (אין חובה)
 • תקבולים ממכירה או מימון מחדש של הפרויקט בתום התקופה יועברו בערך דולרי לחשבונות הפרטיים של המשקיעים (בארץ או בארה"ב)
 • הסכם הלוואה בעברית + שטר חוב באנגלית (Note).
 • פרסום זה הינו בגדר פרסום כללי ביחס להשקעה בפרויקט נדל"ן בניהולה של D&A Texas Investments LLC (להלן: "החברה") והוא נועד למתן אינפורמציה ראשונית וחלקית בדבר אפשרות השקעה בפרויקט נדל"ן. ההשקעה בפרויקט תוצע ל-עד 35 ניצעים ו/או משקיעים הנמנים על סוגי המשקיעים המפורטים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך התשכ"ח–1968, והיא אינה מוצעת לציבור או מיועדות לו.

פרויקט קומפלקס 4 יחידות - Brownwood

אודות הפרויקט

ההזדמנות העסקית והאקזיט

רכישה של שני דופלקסים בעיירה Brownwood בטקסס, ב-60% משווי השוק לפי הערכת שמאי קיימת, השבחת הנכס באמצעות תיקון תשתיות ושיפוץ קוסמטי מלא. ביצוע שמאות מחודשת ומימון מחדש (Refinance) לפי שווי שמאות עדכני, לפיו סך המימון שיתקבל יהווה את חלוקת הקרן ורווחי הפרויקט למשקיעים.

נתונים פיננסים
תכונות הנכס
מיקום
תנאים חשובים
 • אין חובת הקמת חברה אמריקאית
 • אין חובת דיווח מיסוי בארה"ב
 • אפשרות לפתיחת חשבון אמריקאי למעוניינים (אין חובה)
 • תקבולים ממכירה או מימון מחדש של הפרויקט בתום התקופה יועברו בערך דולרי לחשבונות הפרטיים של המשקיעים (בארץ או בארה"ב)
 • הסכם הלוואה בעברית + שטר חוב באנגלית (Note).
 • פרסום זה הינו בגדר פרסום כללי ביחס להשקעה בפרויקט נדל"ן בניהולה של D&A Texas Investments LLC (להלן: "החברה") והוא נועד למתן אינפורמציה ראשונית וחלקית בדבר אפשרות השקעה בפרויקט נדל"ן. ההשקעה בפרויקט תוצע ל-עד 35 ניצעים ו/או משקיעים הנמנים על סוגי המשקיעים המפורטים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך התשכ"ח–1968, והיא אינה מוצעת לציבור או מיועדות לו.