2821 Hunter St, Fort Worth, TX 76112

אודות הנכס

***** נמכר *****בית 3/1 בשכונה מתפתחת מאוד עליות ערך דרמתיות יושב על כדונם שטח, מחיר נמוך לאזור מלאי בתים קרוב לאפס, הבית שופץ ברובו ונראה מצוין, נשאר להתקין רצפות פרקט/שטיחים וכמה פינישים קוסמטיים בלבד, מתאים כרנטל סולידי עם עליית ערך ממוצעת של 8% מינימום בשנה, הון מובנה ברכישה של כ 10K. מחירי בתים ברדיוס של חצי ק"מ נמכרו בחצי שנה האחרונה בטווח של 120K-140K$. תשואה גבוהה לשוק.

פרטים חשובים
תכונות הנכס
מיקום
תנאים חשובים
  • FCFS (הקודם זוכה)
  • דמי קדימה 5,000$ לנעילת הנכס non-refundable (נחשב כחלק מעלות הרכישה ולא תוספת)
  • מסלול השקעה אפשרי: ליווי עד רכישה/ליווי עד השכרה/ליווי מלא כולל ניהול שיפוץ והשכרה
  • רישום מלא על שם המשקיע בחברת הטייטל