9021 White Settlement Rd, White Settlement, TX 76108

אודות הנכס

הזדמנות מעולה לרנטל מניב מהיום הראשון עם אפשרות להשבחה והגדלת התשואה!

מגרש גדול מאוד עליו ממוקמים בית פרטי קדמי (3/1) + מבנה דירות מרשים בעל 3 דירות (1/1), בעיירה White Settlement מערבית ל-Fort Worth, אזור עם עליית ערך יפה, בתי ספר טובים, שכונה שקטה.  

נכס מיוצב, כל המערכות תקינות, חלקן לאחר חידוש והחלפה.

הבית הקדמי מאוכלס ומושכר כיום ב-$1,000, 2 דירות מאוכלסות ומושכרות כיום ב-$575 כל אחת. הדירה הרביעית כיום לא מאוכלסת, נדרש סיום שיפוץ להכנסת דייר.

סה"כ שכירות Cash Flowing נכון להיום מהבית המרכזי ומ-2 הדירות המאוכלסות – $2,150. לאחר השבחה קצרה של הדירה הרביעית השכירות תעמוד על לפחות 2,725.

חשוב לציין כי השכירות כיום היא מתחת לשווי השכירות באזור. לשיקול הרוכש, ניתן בהחלט לרענן את היחידות ולנסות למקסם את הפוטנציאל ולגבות שכירות גבוהה יותר ובכך להעלות את התשואה.

לדעתנו מדובר בהשקעה מצוינת, Cash Flowing מיידי לאחר הרכישה, ותשואה יפה מאוד בשוק עולה. 

שואינג הערב, 16/5/2021, בשעה 20:00 (שעון ישראל), הגשת הצעות עד 21:00. למעוניינים, איש שטח מטעמנו ייגש לשואינג.

לפרטים נוספים, תמונות נוספות וייעוץ – דברו איתנו.

בהצלחה!

פרטים חשובים
תכונות הנכס
מיקום
תנאים חשובים
  • הגשת הצעות (highest and best) עד ליום 15/6/2021 בשעה 20:30
  • דמי קדימה בסך 5,000$ לנעילת הנכס non-refundable (במידה וההצעה מתקבלת ייחשב כחלק ממחיר הרכישה)
  • מסלול ליווי אפשרי: ליווי עד רכישה / ליווי עד השכרה / ליווי מלא כולל ניהול שיפוץ והשכרה
  • רכישה ישירה מול המוכר, רישום מלא על שם הרוכש בחברת הטייטל