Wichita Falls, TX 76301

אודות הנכס

דופלקס (2 יחידות דיור) יפייפה, כל יחידה בעלת חדר שינה ואמבטיה אחת, בעיירה Wichita Falls, צפון מערבית ממרכז דאלאס, עיירה בתנופה עם עליית ערך מרשימה מאוד בתקופה האחרונה.

הדופלקס הושכר כ-Airbnb ולכן נראה יפה ושמור מאוד. לאחר ביצוע בדיקת Inspection ע"י מהנדס מוסמך נוכל לדעת בוודאות על המצב של שאר מערכות הבית. בכל אופן אנו ממליצים לקחת בחשבון תקציב נוסף לצורך רענון הדופלקס כדי למקסם את ערך השכירות שניתן לקבל.

קישור לתמונות נוספות

נדגיש כי מחיר הנכס נתון למו"מ, אנו מאמינים שניתן יהיה להוריד את מחיר הרכישה. מדובר לדעתנו בהזדמנות מעולה לרנטל סולידי באזור מתפתח.

למעוניינים, איש שטח מטעמנו ייגש לנכס לבדיקות נוספות.

לייעוץ ופרטים נוספים – דברו איתנו.

בהצלחה!

פרטים חשובים
תכונות הנכס
מיקום
תנאים חשובים
  • הגשת הצעות (highest and best)
  • דמי קדימה כ-$3,000 לנעילת הנכס (במידה וההצעה מתקבלת ייחשב כחלק ממחיר הרכישה)
  • מסלול ליווי אפשרי: ליווי עד רכישה / ליווי עד השכרה / ליווי מלא כולל ניהול השכרה
  • רישום מלא על שם הרוכש בחברת הטייטל ורכישה ישירה מול המוכר